Córka zapytała co Apomiksja? 10/08/2012

Jednym ze sposobów rozmnażania u organizmów roślinnych jest apomiksja. Jest to typ rozmnażania, gdzie osobniki potomne tworzą się tylko z jednej komórki, bez żadnych procesów płciowych, charakterystyczne dla organizmów  jednokomórkowych. W apomiksji do rozmnażania dochodzi poprzez nasiona. Do powstania zarodka nie potrzeba więc procesu zapłodnienia, czyli mamy do czynienia z tak zwaną agamospermią, a tego typu zapłodnienia określa się wegetatywnym i jest ono przeciwieństwem rozmnażania płciowego. Wszystkie więc organizmy, które rozmnażają się bezpłciowo, bądź za pomocą produkcji nasion, biorą udział w apomiksji. Tego typu rozmnażanie jest też alternatywą dla wszystkich organizmów, które z różnych powodów cechują się nieprawidłowym genotypem i nie mogą rozmnażać się płciowo.  Uczestnicy apomiksji określani są mianem apomiktów i w przypadku roślin są to niektóre gatunki traw. Najczęściej przez apomiksję rozmnażają się jednak mniszki. Apomiksja może być albo fakultatywna, albo obligatoryjna.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.